• family 560,000원 (0%▼)
 • silver 544,000원 (3%▼)
 • gold 532,000원 (5%▼)
 • black 521,000원 (7%▼)
 • vvip 504,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[BALENCIAGA-발렌시아가]
시티 로고 스트랩 모터백 다크 그레이 빈티지금장 (미니) / (스몰) / (미듐)
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
2,560,000
판매가격
560,000

상품코드
1654507255

상품 옵션
총 금액 0

20211229_i1640749059_8746_0.jpg.jpg

space_300.png

option_629dc79bc29fc.png

20211229_i1640749029_2392_0.jpg.jpg

20211229_i1640749029_4079_4.jpg.jpg

20211229_i1640749029_1405_5.jpg.jpg

20211229_i1640749029_326_6.jpg.jpg

20211229_i1640749029_6335_7.jpg.jpg

20211229_i1640749029_7039_2.jpg.jpg

20211229_i1640749029_3594_3.jpg.jpg

20211229_i1640749029_8026_1.jpg.jpg

space_300.png

option_629dc7a08705f.png

image_2022_5_30_52.jpg

image_2022_5_30_507.jpg

image_2022_5_30_925.jpg

image_2022_5_30_30.jpg

space_300.png

20211229_i1640748967_7740_0.jpg.jpg

20211229_i1640748967_545_4.jpg.jpg

20211229_i1640748967_8844_5.jpg.jpg

20211229_i1640748967_4974_6.jpg.jpg

20211229_i1640748967_5186_7.jpg.jpg

20211229_i1640748967_4840_2.jpg.jpg

20211229_i1640748967_5379_3.jpg.jpg

20211229_i1640748967_6010_1.jpg.jpg

space_300.png

option_629dc7a7731d7.png

20211229_i1640748930_4393_0.jpg.jpg

20211229_i1640748930_1680_4.jpg.jpg

20211229_i1640748930_9313_5.jpg.jpg

20211229_i1640748930_1906_6.jpg.jpg

20211229_i1640748930_519_7.jpg.jpg

20211229_i1640748930_1833_2.jpg.jpg

20211229_i1640748930_2545_3.jpg.jpg

20211229_i1640748930_6595_1.jpg.jpg

space_300.png

20211229_i1640749059_8746_0.jpg.jpg


관련제품 (
1
)

▼하단의 제품을 클릭하시면 상품 주문이 가능합니다▼
 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [BALENCIAGA-발렌시아가]<BR>시티 로고 스트랩 모터백 다크 그레이 빈티지금장 (미니) / (스몰) / (미듐)<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [BALENCIAGA-발렌시아가]<BR>시티 로고 스트랩 모터백 다크 그레이 빈티지금장 (미니) / (스몰) / (미듐)<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>