• family 245,000원 (0%▼)
 • silver 238,000원 (3%▼)
 • gold 233,000원 (5%▼)
 • black 228,000원 (7%▼)
 • vvip 221,000원 (10%▼)
 • 회원등급 혜택보러가기
[VERSACE-베르사체]
4G 체인 스퀘어 선글라스
정품 동일 소재 사용


홈페이지에 없는 제품들 또는 사이즈/색상의 경우
고객센터 카카오톡 및 전화로 상담해주시기 바랍니다

정품가격
600,000
판매가격
245,000

상품코드
1654503693

상품 옵션
총 금액 0

20220506_i1651848897_4695_0.jpg.jpg

space_150.png

option_629dbcfbb03bb.png

1654499917(1).png

space_150.png

20220506_i1651848897_5696_3.jpg.jpg

20220506_i1651848939_8304_0.jpg.jpg

20220506_i1651848939_9923_1.jpg.jpg

space_150.png

20220424_i1650789752_8845_0.jpg.jpg

20220424_i1650789838_2457_0.jpg.jpg

20220424_i1650788373_5042_5.jpg.jpg

20210723_i1627049561_4620_5.jpg.jpg

20210723_i1627049561_9420_4.jpg.jpg

20220424_i1650789715_7253_0.jpg.jpg

20220424_i1650789715_1238_3.jpg.jpg

20220424_i1650789838_3075_1.jpg.jpg

space_150.png

option_629dbd05622c5.png

1654499935(1).png

1654499950(1).png

20220424_i1650789615_6347_0.jpg.jpg

20220424_i1650789611_4248_0.jpg.jpg

20220424_i1650789611_9809_1.jpg.jpg

20220424_i1650789611_9141_3.jpg.jpg

20220424_i1650789611_8470_2.jpg.jpg

space_150.png

space_150.png

option_629dbd0c8ac7b.png

1654499980(1).png

space_150.png

20220506_i1651848639_4507_1.jpg.jpg

20220506_i1651848639_2592_0.jpg.jpg

space_150.png

20220424_i1650789487_1246_0.jpg.jpg

20220424_i1650789487_7897_1.jpg.jpg

20210723_i1627049715_7326_2.jpg.jpg

20210723_i1627049715_7794_3.jpg.jpg

20210723_i1627049738_9372_0.jpg.jpg

20220424_i1650789487_7881_3.jpg.jpg

20220424_i1650789487_8748_4.jpg.jpg

space_150.png

option_629dbd15caa70.png

20220506_i1651848524_6683_0.jpg.jpg

20220507_a1651886407717_3714.jpg.jpg

space_150.png

20220424_i1650789070_9301_0.jpg.jpg

20220424_i1650789070_8992_1.jpg.jpg

20220424_i1650789070_9172_2.jpg.jpg

20210723_i1627050156_5772_3.jpg.jpg

20210723_i1627050156_5182_2.jpg.jpg

20210723_i1627051942_806_0.jpg.jpg

20220424_i1650789103_3637_0.jpg.jpg

20220424_i1650789070_6612_3.jpg.jpg

space_150.png

option_629dbd1e9d865.png

20220424_i1650789319_2771_0.jpg.jpg

20220424_i1650789281_7631_0.jpg.jpg

20220424_i1650789281_9472_1.jpg.jpg

20210723_i1627049857_199_2.jpg.jpg

20210723_i1627049857_5398_3.jpg.jpg

20220424_i1650789281_3895_2.jpg.jpg

20220424_i1650789281_6769_3.jpg.jpg

20220424_i1650789281_1395_4.jpg.jpg

space_150.png

option_629dbd27db9bc.png

20220424_i1650788818_6422_4.jpg.jpg

20210723_i1627049992_1603_2.jpg.jpg

20210723_i1627050048_8218_2.jpg.jpg

20220424_i1650788847_1411_0.jpg.jpg

20220424_i1650788818_8574_0.jpg.jpg

20220424_i1650788818_472_3.jpg.jpg

20220424_i1650788818_1397_2.jpg.jpg

20220424_i1650788818_2579_1.jpg.jpg

20210723_i1627050048_2941_0.jpg.jpg


 • HOME
 • 장바구니
 • 나의쇼핑정보
 • 고객센터

  고객센터

  070-8095-4630

  • 평일 AM 11:00 ~ PM 07:00
  • 점심 PM 12:00 ~ PM 01:00 ※ 공휴일 휴무
 • 카카오톡
 • 최근본상품
  • [VERSACE-베르사체]<BR>4G 체인 스퀘어 선글라스<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>
  더보기
  최근본상품 나의관심
  • [VERSACE-베르사체]<BR>4G 체인 스퀘어 선글라스<BR><font color=#969696 face=돋움> 정품 동일 소재 사용</font>